DORADZTWO INWESTYCYJNE

PMA Tomasz Nowakowski wspomaga swoim doświadczeniem i wiedzą przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Przeprowadzamy wielopoziomową analizę przedsięwzięcia, sprawdzamy możliwości rynkowe, oszacujemy ryzyko i potencjalne koszty.

Szeroka oferta PMA Tomasz Nowakowski obejmuje między innymi doradztwo inwestycyjne. Jedną ze świadczonych przez nas usług jest przeprowadzanie kompleksowych audytów nieruchomości Due Diligence w zakresie operacyjnym, finansowym, prawnym i technicznym. Audyt warto wykonać przede wszystkim przed nabyciem nieruchomości oraz w trakcie jego eksploatacji w celu skontrolowania prawidłowości w jego zarządzaniu.