Tomasz Nowakowski

O KANCELARII

Kancelaria kanoniczna PMA Tomasz Nowakowski zajmuje się profesjonalną prawną obsługą procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego określane potocznie jako „rozwód kościelny” lub „unieważnienie małżeństwa kościelnego”.

Tomasz M. Nowakowski

Prawnik kanonista specjalizujący się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Magister Prawa oraz Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Oprócz stopnia magistra posiada kościelny stopień naukowy licencjata prawa kanonicznego, którego posiadanie jest niezbędnym warunkiem do obejmowania większości urzędów w sądach kościelnych.

Solidna podstawa teoretyczna oraz umiejętności zdobyte podczas wieloletniej praktyki zawodowej pozwalają mi służyć Państwu pomocą w ramach prawa kanonicznego.

dyplom - tomasz nowakowski

Nieważność małżeństwa

Jak wygląda proces?

Aby móc powtórnie zawrzeć ślub kościelny niezbędne jest przeprowadzenie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa lub otrzymanie dyspensy od małżeństwa zawartego, a niedopełnionego.

Prawnik kanonista

Stwierdzenie nieważności małżeństwa, czasem błędnie określane jako  „rozwód kościelny” lub „unieważnienie małżeństwa kościelnego”, to instytucja prawna, która pozwala zweryfikować, czy małżeństwo zostało ważnie zawarte tzn. zgodnie ze wszystkimi normami prawa kanonicznego. Weryfikacja ta odbywa się w formie procesu przed odpowiednim Trybunałem Kościelnym. W momencie, gdy potwierdzi on, że faktycznie małżeństwo zostało nieważnie zawarte można powtórnie zawrzeć sakrament małżeństwa.

Innymi słowy chodzi o odpowiedź na pytanie czy konkretne małżeństwo zostało zawarte ważnie czy też nie. Sędzia kościelny spoglądając na moment zawarcia małżeństwa – niezależnie od tego ile lat temu to wydarzenie miało miejsce – stara się dotrzeć do prawdy o tym w jakiej dyspozycji były wówczas strony zgadzając się na małżeństwo ze sobą. Czy ich zgoda małżeńska nie była z jakichś powodów dotknięta poważną wadą, która w konsekwencji powodowałaby nieważność ich małżeństwa.

Oferta

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Oferujemy Państwu pomoc ze strony świeckiego prawnika kanonisty mającego niezbędne wykształcenie oraz praktykę do świadczenia usług prawnych w zakresie stwierdzenia nieważności małżeństwa, ale także dyspensy od małżeństwa zawartego, a niedopełnionego oraz innych spraw z zakresu prawa kanonicznego.

Pomoc Kancelarii Kanonicznej Tomasza Nowakowskiego jest kompleksowa, obejmuje wstępną poradę prawną, przygotowanie sprawy, złożenie jej do odpowiedniego sądu, pomoc w trakcie procesu oraz po jego zakończeniu.

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do współpracy.

W celu umówienia spotkania uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Kancelaria Prawno – Kanoniczna PMA świadczy obsługę klientów z całej Polski oraz z zagranicy.

Kancelaria Kanoniczna
PMA Tomasz Nowakowski

ul. Frezerów 3; 20-209 Lublin
535 302 535
biuro@pma.org.pl

Regon: 060294064
NIP: 712-275-29-11

Konto Kancelarii

Przelewy krajowe:
78 1050 1953 1000 0092 6502 4092

Przelewy zagraniczne: SWIFT INGBPLPW
PL 78 1050 1953 1000 0092 6502 4092

Kancelaria kanoniczna