Zarządzanie Nieruchomościami

Klienci korzystający z naszych usług mogą liczyć na profesjonalne doradztwo i najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie zarządzania nieruchomościami. Nasza wiedza oparta jest na wieloletnim doświadczeniu zdobytym w trakcie zarządzania kilkudziesięcioma obiektami położonymi na terenie całego kraju.

Jedną z wielu usług świadczonych przez firmę PMA Tomasz Nowakowski jest obsługa nieruchomości komercyjnych, która obejmuje między innymi zadania związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami.

ZAKRES USŁUG

 • przejmowanie nieruchomości w zarządzanie
 • organizacja zarządzania dla nowo wybudowanych obiektów
 • przygotowanie budżetów operacyjnych i inwestycyjnych
 • kompleksowa obsługa administracyjna budynku
 • zarządzanie finansowe i obsługa księgowa nieruchomości
 • obsługa prawna i windykacja należności
 • analiza i optymalizacja ponoszonych kosztów
 • reprezentacja właściciela przed władzami i instytucjami
 • komercjalizacja powierzchni i administrowanie lokalami najmowanymi
 • weryfikacja jakości świadczonych usług przez podwykonawców
 • zarządzanie eksploatacją i nadzór nad technicznym utrzymaniem
 • marketing i relacje z najemcami
 • sprzątanie bieżące i specjalistyczne, utrzymanie zieleni i odśnieżanie
 • przygotowanie planów mających na celu zwiększenie przychodu oraz redukcję kosztów operacyjnych nieruchomości
 • przygotowanie planów remontów wraz z budżetem oraz wyborem wykonawcy
 • remonty i modernizacja
 • nadzór nad projektami w imieniu właściciela

Nasz profesjonalny zespół zarządców stosuje optymalne rozwiązania, dostosowane do potrzeb klienta oraz specyfiki danej nieruchomości. Współpraca z naszymi ekspertami umożliwia optymalizację kosztów użytkowania nieruchomości i jej prawidłowe funkcjonowanie.

Zarządzanie portfelowe

Szeroka oferta firmy PMA Tomasz Nowakowski obejmuje również zarządzanie portfelowe. Głównym celem procesu zarządzania portfelem jest ciągła optymalizacja wartości nieruchomości. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tej usługi i zawsze szukają rozwiązań, które będą uwzględniały wszystkie potrzeby i założenia klienta.

Każdą strategię działania opracowujemy indywidualnie, ściśle współpracując z klientem, uwzględniając jego aktualne cele i dążenia. Sposób działania i zarządzania nieruchomością uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju inwestycji. Inną strategię przyjmiemy w przypadku inwestycji krótkoterminowych, a inną dla inwestycji długoterminowych.

Obsługa najemców

Najemcy stanowią o sile nieruchomości, a na wysokokonkurencyjnym rynku, utrzymanie obecnych najemców jest równie ważne, co pozyskanie nowych. Budowanie długoterminowych relacji z najemcami nieruchomości to dla nas najwyższy priorytet w procesie zarządzania.

Usługi związane z obsługą najemców:

 • prowadzenie wykazu najemców i ewidencji wynajmowanych powierzchni
 • obsługa przekazania powierzchni najemcom
 • kontrola terminów wynikających z umów najmu najemców, zabezpieczenia umów najmu, polisy OC najemców
 • prowadzenie rozliczeń najemców w zakresie czynszu oraz kosztów eksploatacyjnych przedmiotu najmu
 • prowadzenie w imieniu Właściciela korespondencji z najemcami
 • utrzymywanie dobrych relacji z Najemcami, nastawione na utrzymywanie długoterminowej współpracy

Raportowanie i budżetowanie

PMA Tomasz Nowakowski oferuje właścicielom nieruchomości usługę związaną z opracowywaniem profesjonalnych zestawień finansowych, takich jak raporty i budżety.

Budżetowanie kosztów jest jednym z najważniejszych elementów procesu zarządzania nieruchomością. Umożliwia uniknięcie zbędnych wydatków, a nawet zwiększenie zysków.

Z kolei raportowanie pozwala na weryfikację wdrażanego budżetu. Opracowywane przez naszych specjalistów raporty i budżety przedstawiane są w formie najbardziej odpowiedniej dla naszych klientów. Mogą mieć formę zestawień liczbowych lub prezentacji. Wszystkie zestawienia finansowe są przejrzyste i czytelne.

W raportach znajdują się informacje dotyczące przychodów i kosztów poniesionych przez właściciela, lista najemców i powierzchni, informacje na temat zadłużenia najemców oraz ich obrotów, a także dane dotyczące przepływów pieniężnych